İçeriğe atla

Kısa Film Yarışması

ENGELSİZ FİLMLER FESTİVALİ
17-23 EKİM 2022
KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ
 1. AMAÇ
(Bu metinde Festival olarak adlandırılan) Engelsiz Filmler Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Kısa Film Yarışması, kısa filmlerin tanıtımı ve dolaşımı ile; seyirci, genç yönetmenler ve sinema profesyonelleri arasında diyalog kurulmasını amaçlar. 
 1. ORGANİZASYON VE YARIŞMA TARİHLERİ
Uluslararası Kısa Film Yarışması Puruli Kültür Sanat tarafından 17-23 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecektir. 10. Engelsiz Filmler Festivalinin hem çevrim içi; hem de Ankara, İstanbul ve Eskişehir şehirlerinde fiziksel gösterimleri içeren hibrit bir formatta yapılması planlanmaktadır. Çevrim içi gösterimler DRM korumalı bir dijital gösterim platformunda, yalnızca Türkiyeden erişilebilir olarak gerçekleşecektir. Eğer Covid-19 salgını gibi mücbir nedenler yüzünden fiziksel bir festival yapmak mümkün olmazsa, Festival yalnızca çevrim içi platformda gerçekleştirilecektir. 
 1. BAŞVURU KOŞULLARI
a. Yarışmaya süresi 20 dakikayı aşmayan kısa filmler başvurabilir. Tema kısıtlaması olmaksızın tüm kısa filmler başvuru yapabilir. Ancak yalnızca kurmaca ve animasyon türünde filmler kabul edilecektir. Tanıtıcı nitelikteki filmler ya da reklam filmleri kabul edilmeyecektir.
b. Yarışmaya 2021 ve 2022 yılı yapımı kısa filmler başvurabilir.
c. İnternette erişilebilir olan, televizyonda yayınlanmış ya da VOD, DVD, Blu-Ray gibi formatlarda ticari olarak mevcut filmler başvuruya elverişli değildir.
 1. BAŞVURU 
a. Yarışmaya son başvuru tarihi 14 Temmuz 2022dir. Başvurular yalnızca filmfreeway.com üzerinden kabul edilir. Bu platform dışında başvuru kabul edilmeyecektir.
b. Uluslararası Kısa Film Yarışma başvuru ücretleri aşağıdaki gibidir:
 
Erken başvuru: 11 Nisandan 20 Mayıs 2022ye kadar: 10 $
Normal başvuru: 20 Mayıstan 20 Haziran 2022ye kadar: 15 $
Geç başvuru: 20 Hazirandan 14 Temmuz 2022ye kadar: 20 $
 
c. Başvurunun iptali ya da filmin başvuruya uygun olmaması halinde başvuru ücreti geri ödenmeyecektir. 
d. Ön izleme kopyalarında İngilizce altyazı olmalıdır. (Orijinal dili İngilizce olan filmler için geçerli değildir.)
e. Başvuruya aşağıdaki materyaller eşlik etmelidir:
 
-(Eğer varsa) Filmin yüksek çözünürlüklü tanıtım filmi 
-Filmden yüksek çözünürlüklü fotoğraflar 
-Film afişi (.jpeg, .pdf vb. formatlarda) 
-(Eğer varsa) Filmin basın kiti 
-Yönetmenin kısa özgeçmişi 
-Yönetmenin fotoğrafı 
 1. GÖSTERİMLER
a. Film gösterimleri hem gösterim salonunda, hem çevrim içi gerçekleştirilecektir. Fiziksel gösterimlerin Ankara, İstanbul ve Eskişehirde yapılması planlanmaktadır. Çevrim içi gösterimler DRM korumalı bir dijital platform üzerinden, coğrafi kısıtlama ile (yalnızca Türkiyeden kullanıcılara açık bir şekilde) yapılacaktır. Tüm filmler orijinal dillerinde, Türkçe ve İngilizce altyazı ile gösterilecektir. Duyamayan ve göremeyenler için isteğe bağlı olarak Türkçe sesli betimleme, Türkçe dublaj ve Türkçe ayrıntılı altyazı seçenekleri bulunacaktır. 
b. Seçilen filmler için uygun gösterim formatları, fiziksel gösterimler için DCP; çevrim içi gösterimler ve filmlerin erişilebilirlik uygulamalarının hazırlanması için ise DCP kopya ile birebir özelliklere sahip dijital dosya (MP4, .MOV file, h264 ya da ProRes)dır. Bu, erişilebilirlik uygulamalarındaki (Türkçe sesli betimleme, dublaj ve ayrıntılı altyazı) senkronun sağlanabilmesi için hayati öneme sahiptir. 
c. Filmler Festival boyunca gösterim salonlarında en fazla 3 kez, çevrim içi platformda ise en fazla 72 saat süresince gösterilecektir. 
d. Adaylar yarışmadaki filmleri için gösterim ücreti talep edemezler.
e. Seçilen tüm filmlerin .srt ya da .xml formatında İngilizce diyalog listesi bulunmalıdır. 
 1. FİLM SEÇİMİ 
a. Festival komitesi tarafından atanan bir ön eleme jürisi, başvuruda bulunan tüm filmleri izlemekle yükümlü olacaktır. Ön eleme sonuçları 1 Ağustos 2022 tarihine kadar adaylara bildirilecektir.
b. Bir yönetmenden yalnızca bir film yarışmaya kabul edilir. 
c. Ön elemeyi geçen filmlerin hak sahipleri, filmlerinin gösterim kopyasını/dosyasını ve .srt ya da .xml formatındaki İngilizce diyalog listesini 15 Ağustos 2022 tarihine kadar Festival komitesine göndermek zorundadır. Bu materyallerin gönderilmemesi filmin yarışmadan elenmesine neden olabilir.  Yönetmenler 5 Ağustos 2022 tarihine kadar filmlerini yarışmadan çekme hakkına sahiptir. Bu tarihten sonra bu imkan ortadan kalkacaktır. 
d. Festival, filmle ilgili tanıtıcı malzemeleri Festivalden önce ve sonra kullanma hakkına sahiptir. Ayrıca eğer filmin tanıtım filmi mevcut değilse, Festival filmden kısa bir alıntı kullanabilir. 
e. Seçilen filmlerin hak sahiplerinden edinilen malzemeler, Festivalin katalog, websitesi, sosyal medya hesapları vb. çeşitli çıktılarında T.C. Anayasası’nın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) göz önüne alınarak kullanılacaktır.
 1. KONUK AĞIRLAMA
a. Festival, her filmden bir yönetmen ya da temsilciyi Ankarada 3 gün boyunca ağırlamayı hedeflemektedir. Konuklara otel konaklaması ve yemek sağlanacaktır. Bu imkanlar bütçe, pandemi gibi çeşitli koşullara bağlı olarak değişebilir.
b. Filmlerin yönetmen ya da temsilcilerinin, Covid-19 koşullarına göre fiziksel ya da çevrim içi düzenlenecek Ödül Törenine katılmaları beklenmektedir. 
c. Eğer Festival sadece çevrim içi düzenlenirse, seçilen filmlerin yönetmenleri ile söyleşi kayıtları alınacaktır. Bu video kayıtlar Festival tarihleri boyunca çevrim içi gösterim platformunda ve Festivalin Youtube hesabında yayınlanacaktır. 
 1. ÖDÜLLER
a. Jüri aşağıdaki kategorilerde ödül verir: 
En İyi Film - 1000 $ (USD)
En İyi Yönetmen - 500 $ (USD) 
En İyi Senaryo - 500 $ (USD) 
b. Bu kategoriler dışında yer alan Seyirci Özel Ödülü, seyircilerin oyları ile belirlenir.
c. Ödüller; yapıtlar ve kişiler arasında paylaştırılamaz.
d. Eğer Jüri bu kategoriler dışında bir ödül vermek isterse, bu sadece Jüri Özel Ödülü olabilir. 
e. En İyi Film Ödülü, filmin yapımcısına verilir.
f. En İyi Yönetmen Ödülü, filmin yönetmenine verilir.
g. En İyi Senaryo Ödülü, filmin senaristine verilir. 
h. Seyirci Özel Ödülü, filmin yapımcısına verilir.
 1. JÜRİ 
a. Jüri 3 kişiden oluşur ve Festival Yürütme Kurulu tarafından sinema sanatçıları, film yapımcıları, sinema yazarları, sinema ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi bulunan sanatçılar ve konuyla ilgili bilim insanları arasından oluşturulur. 
b. Yarışmada filmi bulunan yapımcı, yönetmen, oyuncu, vb. kişiler Jüri üyesi olamazlar.
c. Festival hibrit bir formatta düzenlendiği taktirde Jüri üyeleri yarışma filmlerini gösterim salonunda izlerler. Festival yalnızca çevrim içi düzenlendiği taktirde ise ön izleme kopyalarından izlerler.
d. Jüri kararlarını salt çoğunlukla (2 oy) verir.
 
 1. İŞLEME HAKKI 
Engelsiz Yarışmaya katılan film, yönetmeliği imzalayan hak sahibi tarafından karakterleri, tüm tiplemeleri, hikâyesi, senaryosu ve diyalogları hâlihazırda oluşturulmuş bulunan, 5846 sayılı FSEKnun 5 ve 8. maddelerinde tanımı yapılan ESERdir. Hak sahibi, ESER üzerinde sahip olduğu İşleme Hakkı’nı, Engelsiz Filmler Festivali için engelli bireylerin erişimine uygun hale getirmesi amacıyla Puruli Kültür Sanat'a Festival süresiyle sınırlı olarak devrettiğini kabul ve beyan eder. 
 
Puruli Kültür Sanat’ın erişilebilirlik uygulamalarını (sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı) yaptırdığı, ortaya çıkan bu yeni ESER üzerindeki erişilebilirlik uygulamaları haklarının kendisine ait olduğu fikir ve sanat eseri mahsulü, İŞLEME ESERdir. Puruli Kültür Sanat, İŞLEME ESERin kopyasını Festival sonrası arşivinde tutar. 
 
Bu yönetmeliğin kabulü ile hak sahibi, orijinal ESER üzerindeki mali ve manevi hakları saklı kalmak üzere, İŞLEME ESERin gösterimi hakkında Puruli Kültür Sanat’ın üçüncü kişilerle sözlü veya yazılı görüşme veya sözleşme yapmasını kabul eder. İŞLEME ESERin gösteriminin onayı hakında karar, ESERin hak sahibine aittir. Ayrıca hak sahibinin İŞLEME ESER ile yapılacak gösterimler için telif ücreti talep etme hakkı vardır. 
 1. YETKİ
Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Puruli Kültür Sanata aittir. Uluslararası Kısa Film Yarışması’na katılan yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek, başvuru sahibi olan, filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır.