İçeriğe atla

Kısa Film Yarışması

ENGELSİZ FİLMLER FESTİVALİ
7 - 13 HAZİRAN 2024
KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ
 
 1. AMAÇ
Engelsiz Filmler Festivali (Festival) kapsamında düzenlenen uluslararası Kısa Film Yarışması (Yarışma), kısa filmlerin tanıtımı ve dolaşımı ile; seyirci, yönetmenler ve sinema profesyonelleri arasında diyalog kurulmasını amaçlar.
 
 1. ORGANİZASYON VE YARIŞMA TARİHLERİ
12. Engelsiz Filmler Festivali, Puruli Kültür Sanat tarafından 7-13 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenecektir. Mücbir nedenlerden dolayı fiziksel bir festival yapılamazsa festival yalnızca çevrim içinde, DRM korumalı bir dijital platformda, yalnızca Türkiye’den erişilebilir olarak gerçekleştirilebilir.
 
 1. BAŞVURU KOŞULLARI
a. Yarışmaya süresi 20 dakikayı aşmayan kısa filmler başvurabilir. Tema kısıtlaması olmaksızın tüm kısa filmler başvuru yapabilir. Ancak yalnızca kurmaca ve animasyon türünde filmler kabul edilecektir. Belgeseller, deneysel  türde filmler, tanıtıcı nitelikteki filmler ya da reklam filmler yarışmaya kabul edilmez.
b. Yarışmaya 2023 ve 2024 yılı yapımı kısa filmler başvurabilir.
c. İnternette erişilebilir olan, televizyonda yayınlanmış ya da VOD, DVD, Blu-Ray gibi formatlarda ticari olarak mevcut filmler yarışmaya başvuramaz.
 
 1. BAŞVURU 
a. Yarışmaya son başvuru tarihi 8 Mart 2024'tür. Başvurular yalnızca filmfreeway.com üzerinden kabul edilir. Bu platform dışında başvuru kabul edilmeyecektir.
b. Uluslararası Kısa Film Yarışma'sına başvuru ücretleri aşağıdaki gibidir:
 
Erken başvuru:  29 Aralık 2023 - 20 Ocak 2024: 5 $ (USD)
Normal başvuru: 21 Ocak 2024 - 14 Şubat 2024: 7 $ (USD)
Geç başvuru: 15 Şubat 2024 - 8 Mart 2024:  10 $ (USD)
 
c. Başvurunun iptali ya da filmin başvuruya uygun olmaması halinde başvuru ücreti geri ödenmeyecektir. 
d. Orijinal dili İngilizce olmayan filmlerin ön izleme kopyalarında İngilizce altyazı olmalıdır.
e. Başvuruya aşağıdaki materyaller eşlik etmelidir:
 
-Filmin sinopsisi
-Filmden yüksek çözünürlüklü fotoğraflar 
-Yönetmenin kısa özgeçmişi 
-Yönetmenin fotoğrafı 
-Film afişi (.jpeg, .pdf vb. formatlarda)
-(Eğer varsa) Filmin yüksek çözünürlüklü tanıtım filmi 
-(Eğer varsa) Filmin basın kiti 
 
 1. GÖSTERİMLER
a. Film gösterimleri hem gösterim salonunda, hem çevrim içi  olarak gerçekleştirilebilir. Fiziksel gösterimlerin Ankara’da yapılması planlanmaktadır. Çevrim içi gösterim yapılması halinde, DRM korumalı bir dijital platform üzerinden, coğrafi kısıtlama ile (yalnızca Türkiye’den kullanıcılara açık bir şekilde) yapılacaktır. Tüm filmler orijinal dillerinde, Türkçe ve İngilizce altyazı ile gösterilecektir. Duyamayan ve göremeyenler için isteğe bağlı olarak Türkçe sesli betimleme, Türkçe dublaj ve Türkçe ayrıntılı altyazı seçenekleri bulunacaktır.
b. Seçilen filmler için uygun gösterim formatları, fiziksel gösterimler için DCP; çevrim içi gösterimler ve filmlerin erişilebilirlik uygulamalarının hazırlanması için ise DCP kopya ile birebir özelliklere sahip dijital dosya (MP4, .MOV file, h264 ya da ProRes)dır. Bu, erişilebilirlik uygulamalarındaki (Türkçe sesli betimleme, dublaj ve ayrıntılı altyazı) senkronun sağlanabilmesi için şarttır. 
c. Filmler Festival boyunca gösterim salonlarında en fazla 3 kez, çevrim içi platformda ise festival süresince gösterilebilir. Festival yönetimi, yarışma programında yer verdiği filmleri, filmin yönetmenini önceden bilgilendirmek koşuluyla, bir sonraki festival tarihine kadar farklı şehir ve tarihlerde gösterme hakkına sahiptir.
d. Yarışma programında yer alan filmler için gösterim ücreti ödenmez.
e. Seçilen tüm filmlerin .srt ya da .xml formatında İngilizce diyalog listesi bulunmalıdır.
 
 1. FİLM SEÇİMİ 
a. Festival komitesi tarafından oluşturulan bir seçici kurul, başvuru koşullarını sağlayan tüm filmleri izleyerek finale kalan filmleri belirler. Sonuçlar 26 Mart 2024 tarihine kadar adaylara bildirilecektir.
b. Bir yönetmenden yalnızca bir film yarışmaya kabul edilir. 
c. Ön elemeyi geçen filmlerin hak sahipleri, filmlerinin gösterim kopyasını/dosyasını ve .srt ya da .xml formatındaki İngilizce diyalog listesini 5 Nisan 2024 tarihine kadar Festival komitesine göndermek zorundadır. Bu materyallerin gönderilmemesi filmin yarışma programından çıkarılmasına neden olabilir.  Yönetmenler 5 Nisan 2024 tarihine kadar filmlerini yarışmadan çekme hakkına sahiptir. Bu tarihten sonra filmler yarışmadan çekilemez.
d. Festival, filmle ilgili tanıtıcı malzemeleri Festival’den önce ve sonra kullanma hakkına sahiptir. Filmin tanıtım filmi gönderilmemişse, Festival filmden kısa bir alıntı (klip) kullanabilir.
e. Seçilen filmlerin hak sahiplerinden edinilen malzemeler, Festival’in katalog, websitesi, sosyal medya hesapları vb. çeşitli çıktılarında T.C. Anayasası’nın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) göz önüne alınarak kullanılacaktır.
 
 1. KONUK AĞIRLAMA
a. Festival, her filmden bir yönetmen ya da temsilciyi Ankara’da 3 gün boyunca ağırlamayı hedeflemektedir. Konuklara otel konaklaması ve yemek sağlanacaktır. Bu imkanlar çeşitli koşullara bağlı olarak değişebilir.
b. Filmlerin yönetmen ya da temsilcilerinin ödül töreninde bulunamamaları durumunda çevrim içi olanaklar aracılığıyla katılım sağlaması beklenir.
c. Eğer Festival sadece çevrim içi düzenlenirse, seçilen filmlerin yönetmenleri ile söyleşi kayıtları alınacaktır. Bu video kayıtlar Festival tarihleri boyunca çevrim içi gösterim platformunda ve sonrasında Festival’in Youtube hesabında yayınlanır.
 
 1. ÖDÜLLER
a. Jüri aşağıdaki kategorilerde ödül verir: 
1. En İyi Film - $1000 (USD) ve Ödül Heykeli
2. En İyi Yönetmen - Ödül Heykeli
3. En İyi Senaryo - Ödül Heykeli
b. Bu kategoriler dışında yer alan Seyirci Özel Ödülü, seyircilerin oyları ile belirlenir. Ödül alan filme ödül heykeli verilir.
c. Ödüller; yapıtlar ve kişiler arasında paylaştırılamaz.
d. Jüri bu kategoriler dışında bir ödül vermek isterse, bu sadece Jüri Özel Ödülü olabilir. Ödül alan filme bir plaket verilir.
e. En İyi Film Ödülü, filmin yapımcısına verilir.
f. En İyi Yönetmen Ödülü, filmin yönetmenine verilir.
g. En İyi Senaryo Ödülü, filmin senaristine verilir. 
h. Seyirci Özel Ödülü, filmin yapımcısına verilir.
 
 1. JÜRİ 
a. Jüri 3 kişiden oluşur ve Festival Yürütme Kurulu tarafından sinema sanatçıları, film yapımcıları, sinema yazarları, sinema ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi bulunan sanatçılar ve akademisyenler arasından oluşturulur.
b. Yarışmada filmi bulunan yapımcı, yönetmen, oyuncu, vb. kişiler Jüri üyesi olamazlar.
c. Jüri üyeleri filmleri gösterim salonunda ya da ön izleme kopyalarından izlerler.
d. Jüri kararlarını salt çoğunlukla (2 oy) verir.
 
 1. İŞLEME HAKKI 
Engelsiz Yarışma’ya katılan film, yönetmeliği imzalayan hak sahibi tarafından karakterleri, tüm tiplemeleri, hikâyesi, senaryosu ve diyalogları hâlihazırda oluşturulmuş bulunan, 5846 sayılı FSEK’nun 5 ve 8. maddelerinde tanımı yapılan ESER’dir. Hak sahibi, ESER üzerinde sahip olduğu İşleme Hakkı’nı, Engelsiz Filmler Festivali için engelli bireylerin erişimine uygun hale getirmesi amacıyla Puruli Kültür Sanat'a Festival süresiyle sınırlı olarak devrettiğini kabul ve beyan eder.
 
Puruli Kültür Sanat’ın erişilebilirlik uygulamalarını (sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı) yaptırdığı, ortaya çıkan bu yeni ESER üzerindeki erişilebilirlik uygulamaları haklarının kendisine ait olduğu fikir ve sanat eseri mahsulü, İŞLEME ESER’dir. Puruli Kültür Sanat, İŞLEME ESER’in kopyasını Festival sonrası arşivinde tutar.
 
Bu yönetmeliğin kabulü ile hak sahibi, orijinal ESER üzerindeki mali ve manevi hakları saklı kalmak üzere, İŞLEME ESER’in gösterimi hakkında Puruli Kültür Sanat’ın üçüncü kişilerle sözlü veya yazılı görüşme veya sözleşme yapmasını kabul eder. İŞLEME ESER’in gösteriminin onayı hakında karar, ESER’in hak sahibine aittir. Ayrıca hak sahibinin İŞLEME ESER ile yapılacak gösterimler için telif ücreti talep etme hakkı vardır.
 
 1. YETKİ
Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Puruli Kültür Sanat’a aittir. Uluslararası Kısa Film Yarışması’na katılan yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek, başvuru sahibi olan, filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır.

Kısa Film Yarışması 2024